• Hotel CLAVIS ***, Jókaiho 22, 98401 Lučenec
  • Recepcia: +421 47 4303838
sk

The town of Lučenec was originally built on crossroads of old strategic and trade routes. The main axis of the town is still the road to the south in the direction of Rimavská Sobota with a turn-off to Zvolen and Modrý Kameň. At this point the stretch of the town square was built, dominated by churches, and a regular network of streets.

We strongly recommend to visit the well known Castle Šomoška (about 25 kilometres from Lučenec) which is situated at the end of path, where a unique rock sea and basalt "waterfall" can be seen. The Castle Šomoška built from hexagonal basalt columns, is unique among Slovak castles.

As a tourist, you can also "conquer" other castles situated around Lučenec - at Fiľakovo or Divín, or you may visit the Manor House in Halič...

Na túto tradíciu nadviazalo mesto vybudovaním obchodno-výstavného komplexu a kongresového centra. V novodobej histórii vznikajú nové inštitúcie, peňažné ústavy, súkromné firmy a spoločnosti. Za tvorbu občiansky, kultúrne a podnikateľsky žičlivého ovzdušia získalo mesto Lučenec v roku 1996 ako prvé mesto na Slovensku, prestížnu cenu "ZLATÝ PODNIKATEĽSKÝ BIATEC"

História mesta je zhmotnená vo viacerých pamätihodnostiach a objektoch ktoré sú preň dodnes dominantné a zanechávajú svedectvo o uplatnení viacerých stavebných slohov z rôznych období. V záujme zachovania a ochrany existujúcich pamiatok bolo vyhlásené jadro mesta v roku 1991 za Mestskú pamiatkovú zónu.

Conference room